امروز
عکس
شرمساری برای شورای شهر خواب زده1397/09/19 - 17:03
شرمساری برای شورای شهر خواب زده
خبر هرمزگان- هفته گذشته بندرعباس دو بار شاهد تجمع اعتراضی پاکبانان و کارگران فضای سبز شاغل در یکی از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری بود.
شرمساری برای شورای شهر خواب زده1397/09/19 - 17:03
شرمساری برای شورای شهر خواب زده
خبر هرمزگان- هفته گذشته بندرعباس دو بار شاهد تجمع اعتراضی پاکبانان و کارگران فضای سبز شاغل در یکی از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری بود.
شرمساری برای شورای شهر خواب زده1397/09/19 - 17:03
شرمساری برای شورای شهر خواب زده
خبر هرمزگان- هفته گذشته بندرعباس دو بار شاهد تجمع اعتراضی پاکبانان و کارگران فضای سبز شاغل در یکی از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری بود.
شرمساری برای شورای شهر خواب زده1397/09/19 - 17:03
شرمساری برای شورای شهر خواب زده
خبر هرمزگان- هفته گذشته بندرعباس دو بار شاهد تجمع اعتراضی پاکبانان و کارگران فضای سبز شاغل در یکی از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری بود.
شرمساری برای شورای شهر خواب زده1397/09/19 - 17:03
شرمساری برای شورای شهر خواب زده
خبر هرمزگان- هفته گذشته بندرعباس دو بار شاهد تجمع اعتراضی پاکبانان و کارگران فضای سبز شاغل در یکی از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری بود.
شرمساری برای شورای شهر خواب زده1397/09/19 - 17:03
شرمساری برای شورای شهر خواب زده
خبر هرمزگان- هفته گذشته بندرعباس دو بار شاهد تجمع اعتراضی پاکبانان و کارگران فضای سبز شاغل در یکی از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری بود.
آغاز فعالیت نخستین رادیو پادکست دانشجویی هرمزگان1397/09/18 - 15:49
آغاز فعالیت نخستین رادیو پادکست دانشجویی هرمزگان
خبر هرمزگان - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گفت: نخستین رادیو پادکست دانشجویی جنوب کشور به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در این دانشگاه آغاز بکار کرد.
آغاز فعالیت نخستین رادیو پادکست دانشجویی هرمزگان1397/09/18 - 15:49
آغاز فعالیت نخستین رادیو پادکست دانشجویی هرمزگان
خبر هرمزگان - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گفت: نخستین رادیو پادکست دانشجویی جنوب کشور به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در این دانشگاه آغاز بکار کرد.
هرمزگان و سه نکته1397/09/17 - 22:28
هرمزگان و سه نکته
خبر هرمزگان- حسین دهباشی، مستندساز و فعال رسانه ای که فیلم تبلیغاتی اولین دور ریاست جمهوری حسن روحانی را ساخته است، امروز برای دانشجویان بندرعباس سخنرانی کرد.
هرمزگان و سه نکته1397/09/17 - 22:28
هرمزگان و سه نکته
خبر هرمزگان- حسین دهباشی، مستندساز و فعال رسانه ای که فیلم تبلیغاتی اولین دور ریاست جمهوری حسن روحانی را ساخته است، امروز برای دانشجویان بندرعباس سخنرانی کرد.
هرمزگان و سه نکته1397/09/17 - 22:28
هرمزگان و سه نکته
خبر هرمزگان- حسین دهباشی، مستندساز و فعال رسانه ای که فیلم تبلیغاتی اولین دور ریاست جمهوری حسن روحانی را ساخته است، امروز برای دانشجویان بندرعباس سخنرانی کرد.
هرمزگان و سه نکته1397/09/17 - 22:28
هرمزگان و سه نکته
خبر هرمزگان- حسین دهباشی، مستندساز و فعال رسانه ای که فیلم تبلیغاتی اولین دور ریاست جمهوری حسن روحانی را ساخته است، امروز برای دانشجویان بندرعباس سخنرانی کرد.
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان1397/09/17 - 22:22
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان
خبر هرمزگان- هر چند استاندار هرمزگان و روابط عمومی استانداری و همچنین یکی دو نماینده استان تاکنون شایعات رفتن فریدون همتی از استان را بی اساس یا احتمال آن را اندک دانسته اند اما برخی رسانه های محلی در هرمزگان و خراسان رضوی همزمان از همتی به عنوان گزینه استانداری خراسان رضوی نام برده اند که فردا در نشست هیات دولت نهایی می شود.
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان1397/09/17 - 22:22
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان
خبر هرمزگان- هر چند استاندار هرمزگان و روابط عمومی استانداری و همچنین یکی دو نماینده استان تاکنون شایعات رفتن فریدون همتی از استان را بی اساس یا احتمال آن را اندک دانسته اند اما برخی رسانه های محلی در هرمزگان و خراسان رضوی همزمان از همتی به عنوان گزینه استانداری خراسان رضوی نام برده اند که فردا در نشست هیات دولت نهایی می شود.
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان1397/09/17 - 22:22
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان
خبر هرمزگان- هر چند استاندار هرمزگان و روابط عمومی استانداری و همچنین یکی دو نماینده استان تاکنون شایعات رفتن فریدون همتی از استان را بی اساس یا احتمال آن را اندک دانسته اند اما برخی رسانه های محلی در هرمزگان و خراسان رضوی همزمان از همتی به عنوان گزینه استانداری خراسان رضوی نام برده اند که فردا در نشست هیات دولت نهایی می شود.
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان1397/09/17 - 22:22
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان
خبر هرمزگان- هر چند استاندار هرمزگان و روابط عمومی استانداری و همچنین یکی دو نماینده استان تاکنون شایعات رفتن فریدون همتی از استان را بی اساس یا احتمال آن را اندک دانسته اند اما برخی رسانه های محلی در هرمزگان و خراسان رضوی همزمان از همتی به عنوان گزینه استانداری خراسان رضوی نام برده اند که فردا در نشست هیات دولت نهایی می شود.
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان1397/09/17 - 22:22
حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان
خبر هرمزگان- هر چند استاندار هرمزگان و روابط عمومی استانداری و همچنین یکی دو نماینده استان تاکنون شایعات رفتن فریدون همتی از استان را بی اساس یا احتمال آن را اندک دانسته اند اما برخی رسانه های محلی در هرمزگان و خراسان رضوی همزمان از همتی به عنوان گزینه استانداری خراسان رضوی نام برده اند که فردا در نشست هیات دولت نهایی می شود.
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی1397/09/17 - 20:03
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی
خبر هرمزگان- در مراسم ویژه‌ای از «احمد عامری»، ساربان اهل شهراب زواره که با اطلاع رسانی به‌ موقع از وقوع یک فاجعه پیشگیری کرد با اهدای یک دستگاه موتورسیکلت و چک 50 میلیون ریال و لوح تقدیر تجلیل شد.
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی1397/09/17 - 20:03
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی
خبر هرمزگان- در مراسم ویژه‌ای از «احمد عامری»، ساربان اهل شهراب زواره که با اطلاع رسانی به‌ موقع از وقوع یک فاجعه پیشگیری کرد با اهدای یک دستگاه موتورسیکلت و چک 50 میلیون ریال و لوح تقدیر تجلیل شد.
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی1397/09/17 - 20:03
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی
خبر هرمزگان- در مراسم ویژه‌ای از «احمد عامری»، ساربان اهل شهراب زواره که با اطلاع رسانی به‌ موقع از وقوع یک فاجعه پیشگیری کرد با اهدای یک دستگاه موتورسیکلت و چک 50 میلیون ریال و لوح تقدیر تجلیل شد.
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی1397/09/17 - 20:03
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی
خبر هرمزگان- در مراسم ویژه‌ای از «احمد عامری»، ساربان اهل شهراب زواره که با اطلاع رسانی به‌ موقع از وقوع یک فاجعه پیشگیری کرد با اهدای یک دستگاه موتورسیکلت و چک 50 میلیون ریال و لوح تقدیر تجلیل شد.
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی1397/09/17 - 20:03
تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی
خبر هرمزگان- در مراسم ویژه‌ای از «احمد عامری»، ساربان اهل شهراب زواره که با اطلاع رسانی به‌ موقع از وقوع یک فاجعه پیشگیری کرد با اهدای یک دستگاه موتورسیکلت و چک 50 میلیون ریال و لوح تقدیر تجلیل شد.
آغاز عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی در سیریک1397/09/17 - 19:57
آغاز عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی در سیریک
خبر هرمزگان- مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی با اعتبار 40 میلیارد ریال درشهرستان سیریک آغاز شد.
آغاز عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی در سیریک1397/09/17 - 19:57
آغاز عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی در سیریک
خبر هرمزگان- مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی با اعتبار 40 میلیارد ریال درشهرستان سیریک آغاز شد.
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق1397/09/17 - 19:51
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق
خبر هرمزگان- براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به تازگی (آذرماه امسال) منتشر شده است، در سال 1395 هرمزگان با 22.1 درصد بعد از استان‌های سیستان‌ و بلوچستان (38.3%)، کرمان (32.9%)، گلستان (30.7%) و قم (29.9%)، بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را داشته است.
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق1397/09/17 - 19:51
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق
خبر هرمزگان- براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به تازگی (آذرماه امسال) منتشر شده است، در سال 1395 هرمزگان با 22.1 درصد بعد از استان‌های سیستان‌ و بلوچستان (38.3%)، کرمان (32.9%)، گلستان (30.7%) و قم (29.9%)، بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را داشته است.
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق1397/09/17 - 19:51
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق
خبر هرمزگان- براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به تازگی (آذرماه امسال) منتشر شده است، در سال 1395 هرمزگان با 22.1 درصد بعد از استان‌های سیستان‌ و بلوچستان (38.3%)، کرمان (32.9%)، گلستان (30.7%) و قم (29.9%)، بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را داشته است.
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق1397/09/17 - 19:51
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق
خبر هرمزگان- براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به تازگی (آذرماه امسال) منتشر شده است، در سال 1395 هرمزگان با 22.1 درصد بعد از استان‌های سیستان‌ و بلوچستان (38.3%)، کرمان (32.9%)، گلستان (30.7%) و قم (29.9%)، بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را داشته است.
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق1397/09/17 - 19:51
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق
خبر هرمزگان- براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به تازگی (آذرماه امسال) منتشر شده است، در سال 1395 هرمزگان با 22.1 درصد بعد از استان‌های سیستان‌ و بلوچستان (38.3%)، کرمان (32.9%)، گلستان (30.7%) و قم (29.9%)، بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را داشته است.
تغییر فرماندهی دریابانی هرمزگان در سکوت خبری1397/09/17 - 19:42
تغییر فرماندهی دریابانی هرمزگان در سکوت خبری
خبر هرمزگان- فرمانده مرزبانی (دریابانی) هرمزگان از حدود یک ماه قبل در سکوت خبری و بدون برگزاری تودیع و معارفه و اعلام رسمی، تغییر کرده است.
<   <<  1 2 3 4 5  ...  >>   >  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرین اخبار
شرمساری برای شورای شهر خواب زده هرمزگان و سه نکته حرف و حدیث رفتن همتی دوباره داغ شد+ واکنش استانداری هرمزگان تقدیر از شتربانی که جان مسافران قطار تهران بندرعباس را نجات داد/ تکرار ماجرای ریزعلی خواجوی آغاز عملیات اجرایی چهار طرح آموزشی در سیریک گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از فقر در کشور/ هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق تغییر فرماندهی دریابانی هرمزگان در سکوت خبری توقیف 2 کشتی صید صنعتی در جاسک درخواست امام جمعه بندرلنگه از مقام معظم رهبری: قانون بازنشستگی شامل ائمه جمعه هم بشود یک معارفه ساده و پخش آنلاین از چند شبکه مجازی بهره مندی 44 هزار خانوار هرمزگانی از گاز خانگی بازتاب مشکلات پاکبانان بندرعباس در رسانه ها: کارگران بی پناه، از چنگال عقاب قشم به فرمانداری پناه بردند معاون دانشگاه علمی کاربردی در بندرعباس اعلام کرد: بلاتکلیفی ۴ هزار کارمند با امضای رییس جمهوری استاندار هرمزگان دست به مهره شد اختصاصی/ حضور گروهی از کارکنان فضای سبز بندرعباس مقابل فرمانداری برای دریافت حقوق عقب افتاده نماینده هرمزگان در شورای عالی استان ها: استاندار به موضوع استخدام های ستاره خلیج فارس ورود کند آه و درد و دریغ های یکی از پر افتخارترین زنان هرمزگان با دستور قضایی؛ مرمت غیر اصولی پاسگاه جزیره هرمز متوقف شد دستگیری سارق سریالی کانتینرهای خالی حال چهار مصدوم حادثه انفجار خانگی کوی نیایش بندرعباس وخیم است/ مصدومان 80 تا 90 درصد دچار سوختگی شده اند معلولین هرمزگانی و مطالبات فراموش شده دستگیری سارقان سند نمره کار 100 دستگاه خودرو در هرمزگان انتقاد عضو شورای شهرستان بندرعباس از زمین فروشی های بی فایده راه و شهرسازی هرمزگان/ پول فروش زمین ها کجاست نتایج انتخابات هیات رییسه نظام مهندسی هرمزگان تایید نشد معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش برگزار شد مدیرکل امور اجتماعی استانداری: زیرساختهای فرهنگی هرمزگان ۴۰ سال پیش بیشتر بود/ فقر و بیکاری، دلیل موج مسمومیت الکلی در استان راه اندازی واحد تولید گاز ازت پالایشگاه بندرعباس طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی کارگردان عزیز مخاطب تو منم/ نقدی بر جشنواره تئاتر هرمزگان اهداء اعضای بیمار ۲۸ ساله در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بتن ریزی و مرمت غیر اصولی یک اثر تاریخی در جزیره هرمز بازگشت کارت سوخت قطعی شد/ ضرب‌الاجل ۲۱ روزه برای دریافت مجدد کارت سوخت دست راست استاندار هرمزگان رفت پرواز هلی کوپترها برای یافتن مفقود شدگان شناور ریحان در ابوموسی قاتل مامور پاسگاه انتظامی سرنی میناب دستگیر شد وفادار پس از ۱۰ سال از محیط زیست هرمزگان رفت امام جمعه بندرعباس: گفته هایم درباره پاستور مستند بود/ آخوند دروغ نمی گوید کیانوش جهانبخش: ورود فاضلاب به خلیج فارس موضوع "حاد امنیتی" شده است/ تشکیل کمیته ویژه در شورای عالی استان ها احمد مرادی: مردم می خواهند آثار کارهای استاندار را ببینند/ نرخ تک رقمی بیکاری در استان توهم است سارقان به عنف خودرو در بندرعباس دستگیر شدند ایرنا اصلاح کرد؛ همتی بازنشسته نیست هرمزگان رکوردار تالاسمی در کشور/ آغاز فعالیت مرکز جامع بیماران خاص بندرعباس خط و نشان معاون استاندار برای صیادان هرمزگان/ سهمیه سوختتان را قطع می کنیم کشف شش بهله پرنده شکاری کمیاب در شرق هرمزگان سخنگوی قوه قضاییه: ۱۸ نفر در پرونده مشروبات الکلی تقلبی بازداشت شدند/ پرونده متهمان در بندرعباس است ایرنا استاندار هرمزگان را در فهرست بازنشستگان اعلام کرد سهم خواهی سیاسیون و بلاتکلیفی فرهنگ و هنر هرمزگان- محمد میردادی رژه لودرها بر آثار تاریخی چند هزار ساله گچوئیه بستک با چراغ سبز سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان توزیع گازوییل یورو چهار در جایگاه های هرمزگان فاجعه زیست محیطی در خلیج فارس با توسعه آب شیرین کن ها/ لزوم ورود استاندار و دادستان مشاهده آرشیو
  • پر بازدیدترین ها
  • پر بحث ترین ها
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به خبر هرمزگان است و استفاده از مطالب، با ذکر منبع بلامانع است.