امروز
عکس
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان1397/11/27 - 00:00
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: در راستای طرح تنظیم بازار 500 تن سیب درختی شب عید خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان1397/11/27 - 00:00
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: در راستای طرح تنظیم بازار 500 تن سیب درختی شب عید خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان1397/11/27 - 00:00
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: در راستای طرح تنظیم بازار 500 تن سیب درختی شب عید خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان1397/11/27 - 00:00
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: در راستای طرح تنظیم بازار 500 تن سیب درختی شب عید خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان1397/11/27 - 00:00
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: در راستای طرح تنظیم بازار 500 تن سیب درختی شب عید خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است1397/11/25 - 12:48
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است
خبر هرمزگان- سرپرست مدیریت حوزه های علمیه برادران هرمزگان گفت: پوشش اصیل بانوان بندری نمونه ای از حجاب کامل است که باید به آن به عنوان میراث فرهنگی نگاه شود.
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است1397/11/25 - 12:48
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است
خبر هرمزگان- سرپرست مدیریت حوزه های علمیه برادران هرمزگان گفت: پوشش اصیل بانوان بندری نمونه ای از حجاب کامل است که باید به آن به عنوان میراث فرهنگی نگاه شود.
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است1397/11/25 - 12:48
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است
خبر هرمزگان- سرپرست مدیریت حوزه های علمیه برادران هرمزگان گفت: پوشش اصیل بانوان بندری نمونه ای از حجاب کامل است که باید به آن به عنوان میراث فرهنگی نگاه شود.
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است1397/11/25 - 12:48
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است
خبر هرمزگان- سرپرست مدیریت حوزه های علمیه برادران هرمزگان گفت: پوشش اصیل بانوان بندری نمونه ای از حجاب کامل است که باید به آن به عنوان میراث فرهنگی نگاه شود.
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است1397/11/25 - 12:48
سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است
خبر هرمزگان- سرپرست مدیریت حوزه های علمیه برادران هرمزگان گفت: پوشش اصیل بانوان بندری نمونه ای از حجاب کامل است که باید به آن به عنوان میراث فرهنگی نگاه شود.
نان در هرمزگان گران شد1397/11/25 - 12:38
نان در هرمزگان گران شد
خبر هرمزگان- نایب رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس از افزایش بین 10 تا 12 درصد قیمت انواع نان در استان خبر داد.
نان در هرمزگان گران شد1397/11/25 - 12:38
نان در هرمزگان گران شد
خبر هرمزگان- نایب رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس از افزایش بین 10 تا 12 درصد قیمت انواع نان در استان خبر داد.
نان در هرمزگان گران شد1397/11/25 - 12:38
نان در هرمزگان گران شد
خبر هرمزگان- نایب رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس از افزایش بین 10 تا 12 درصد قیمت انواع نان در استان خبر داد.
نان در هرمزگان گران شد1397/11/25 - 12:38
نان در هرمزگان گران شد
خبر هرمزگان- نایب رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس از افزایش بین 10 تا 12 درصد قیمت انواع نان در استان خبر داد.
نان در هرمزگان گران شد1397/11/25 - 12:38
نان در هرمزگان گران شد
خبر هرمزگان- نایب رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس از افزایش بین 10 تا 12 درصد قیمت انواع نان در استان خبر داد.
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان1397/11/25 - 12:35
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان
خبر هرمزگان- اسامی شهدای حمله تروریستی روز گذشته در سیستان و بلوچستان اعلام شد.
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان1397/11/25 - 12:35
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان
خبر هرمزگان- اسامی شهدای حمله تروریستی روز گذشته در سیستان و بلوچستان اعلام شد.
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان1397/11/25 - 12:35
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان
خبر هرمزگان- اسامی شهدای حمله تروریستی روز گذشته در سیستان و بلوچستان اعلام شد.
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان1397/11/25 - 12:35
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان
خبر هرمزگان- اسامی شهدای حمله تروریستی روز گذشته در سیستان و بلوچستان اعلام شد.
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان1397/11/25 - 12:35
اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان
خبر هرمزگان- اسامی شهدای حمله تروریستی روز گذشته در سیستان و بلوچستان اعلام شد.
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید1397/11/24 - 22:31
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید
خبر هرمزگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: فعالیت سامانه بارشی در بهمن ماه امسال در این استان تاکنون موجب ثبت متوسط 46.1 میلیمتر بارندگی شده است.
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید1397/11/24 - 22:31
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید
خبر هرمزگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: فعالیت سامانه بارشی در بهمن ماه امسال در این استان تاکنون موجب ثبت متوسط 46.1 میلیمتر بارندگی شده است.
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید1397/11/24 - 22:31
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید
خبر هرمزگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: فعالیت سامانه بارشی در بهمن ماه امسال در این استان تاکنون موجب ثبت متوسط 46.1 میلیمتر بارندگی شده است.
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید1397/11/24 - 22:31
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید
خبر هرمزگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: فعالیت سامانه بارشی در بهمن ماه امسال در این استان تاکنون موجب ثبت متوسط 46.1 میلیمتر بارندگی شده است.
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید1397/11/24 - 22:31
متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید
خبر هرمزگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: فعالیت سامانه بارشی در بهمن ماه امسال در این استان تاکنون موجب ثبت متوسط 46.1 میلیمتر بارندگی شده است.
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان1397/11/24 - 22:26
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان
خبر هرمزگان- خبرنگار تسنیم از برخی منابع مطلع کسب اطلاع کرده که تا لحظه انتشار این خبر برخلاف آمار کذبی که در فضای مجازی درباره تعداد شهدای این حمله تروریستی مطرح شده، تاکنون حدود 27 نفر از نیروهای سپاه در این عملیات تروریستی به شهادت رسیده‌اند و خبر شهادت 40 نفر صحت ندارد.
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان1397/11/24 - 22:26
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان
خبر هرمزگان- خبرنگار تسنیم از برخی منابع مطلع کسب اطلاع کرده که تا لحظه انتشار این خبر برخلاف آمار کذبی که در فضای مجازی درباره تعداد شهدای این حمله تروریستی مطرح شده، تاکنون حدود 27 نفر از نیروهای سپاه در این عملیات تروریستی به شهادت رسیده‌اند و خبر شهادت 40 نفر صحت ندارد.
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان1397/11/24 - 22:26
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان
خبر هرمزگان- خبرنگار تسنیم از برخی منابع مطلع کسب اطلاع کرده که تا لحظه انتشار این خبر برخلاف آمار کذبی که در فضای مجازی درباره تعداد شهدای این حمله تروریستی مطرح شده، تاکنون حدود 27 نفر از نیروهای سپاه در این عملیات تروریستی به شهادت رسیده‌اند و خبر شهادت 40 نفر صحت ندارد.
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان1397/11/24 - 22:26
تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان
خبر هرمزگان- خبرنگار تسنیم از برخی منابع مطلع کسب اطلاع کرده که تا لحظه انتشار این خبر برخلاف آمار کذبی که در فضای مجازی درباره تعداد شهدای این حمله تروریستی مطرح شده، تاکنون حدود 27 نفر از نیروهای سپاه در این عملیات تروریستی به شهادت رسیده‌اند و خبر شهادت 40 نفر صحت ندارد.
روزی برای ایران با دریادلان شهر بندرعباس1397/11/22 - 00:02
روزی برای ایران با دریادلان شهر بندرعباس
خبر هرمزگان- 22 بهمن ماه سال 57 روزی تاریخی برای ایران است که دریادلان شهر بندرعباس درسال 97 در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس این روز را به یادماندنی تر کردند.
<   <<  1 2 3 4 5  ...  >>   >  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرین اخبار
ذخیره 500 تن سیب درختی شب عید در هرمزگان سرپرست مدیریت حوزه های علمیه هرمزگان: پوشش زنان بندری نمونه حجاب کامل است نان در هرمزگان گران شد اسامی شهدای حمله تروریستی زاهدان متوسط بارندگی بهمن ماه در هرمزگان به 46.1 میلیمتر رسید تائید شهادت ۲۷ تن از نیروهای سپاه در حمله انتحاری سیستان و بلوچستان روزی برای ایران با دریادلان شهر بندرعباس مدیرکل هرمزگانی فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان استعفا داد 14 هزار و 700 بیمار اورژانسی در تعطیلات خدمات درمانی گرفتند دیوان محاسبات اعلام کرد: بندر شهید رجایی رتبه اول انحراف از بودجه سرقت در گرمسیر؛ دستگیری در سردسیر واکنش رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس به حواشی اخیر اطلاع رسانی به شرط کارت هدیه/ این خبر ۱۰۰ تومان می ارزد واژگونی خودرو در جاده رودان چهار کشته برجای گذاشت افشاگری سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان برای تهرانی ها/ تایید رسمی تخلف در اتاق بازرگانی بندرعباس تخطی پرورش دهندگان میگو از الزامات زیست محیطی به بهانه اشتغال/ هشدار درباره تلخاب آبشیرین کن ها جلوگیری از عرضه آبزیان حرام امکان ندارد/ اهل سنت حلال می دانند نمایشگاه کتاب هرمزگان 8 الی 13 اسفند ماه برگزار می شود نجات 15 گردشگر عمانی در سیلاب بندر چارک راه ارتباطی 30 روستای بشاگرد قطع است 30 خانوار در هرمزگان اسکان فوری داده شدند روز جهانی تالاب نماد همبستگی زیست محیطی مردم/ تالاب، طلای در آب یورش ملخ‌ ها به زمین‌ های کشاورزی‌ بندرلنگه شرم معاون رییس جمهور از شهرهای زباله ای تداوم بارش باران مدارس برخی شهرهای هرمزگان را به تعطیلی کشاند در پی بارندگی و وزش باد، اسکله مسافری بندرعباس، قشم و هرمز تعطیل شد لزوم تدبیر فوری برای دُم خروس هرمزگان دلفین با تیتر قحط الرجال در هرمزگان به روی دکه ها رفت کمک 500 میلیون تومانی نیکوکار بندرعباسی برای مدرسه اوتیسم در آذربایجان غربی شناسایی باند کلاهبرداران نوجوان در بندرعباس/ برداشت ۵۰۰ میلیون تومان از هفت هزار کارت بانکی فعال زیست محیطی و چهره علمی فرهنگی میناب درگذشت مدیرکل حفاظت از محیط زیست هرمزگان: بندر خمیر آماده میزبانی مراسم روز جهانی تالاب ها است فرود اضطرای هواپیمای کیش به مشهد در فرودگاه بندرعباس سه کشته و مجروح در واژگونی خودرو در جاده بستک - لار معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان منصوب شد برگزاری جلسه ویژه در ارشاد هرمزگان برای نمایشگاه کتاب 460 متهم قاچاق کالا و ارز در هرمزگان دستگیر شدند یکتاپور: صنعت شیلات در شرایط تحریم 130 میلیون دلار ارزآوری داشته است پایان اولین نشست خبری شیلات و خبرنگاران هرمزگان با تساوی صفر- صفر بندرعباس کلان شهر شد آلومینیوم «المهدی و هرمزآل» نصیب مپنا شد آیت الله نعیم آبادی اعلام خطر کرد: بازار ماهی فروشان آغاز نابودی ساحل بندرعباس است قطار باری مسیر طبس- بندرعباس از ریل خارج شد آغاز توزیع مرغ یخ زده 8 هزار و 900 تومانی در هرمزگان زیر پوستی های غیر رسمی از یک مراسم رسمی/ ۶ ماه و ۴۰ دقیقه تاخیر برای یک معارفه فرهنگی استاندار هرمزگان: از نقدها درباره برگزار نشدن نمایشگاه کتاب خوشحال شدم/ اولین اولویت مدیر جدید برگزاری نمایشگاه باشد حکم پرونده یسنا صادر شد/ محکومیت پدر کودک آزار حاجی آبادی به تحمل حبس و پرداخت دیه مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان: صادرات و قاچاق خاک سرخ جزیره هرمز حقیقت ندارد رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج‌ فارس هشدار داد: مشاهده علائم سواحل مرده در بندرعباس خیانت در امانت اتهام جدید خریدار آلومینیوم المهدی مشاهده آرشیو
  • پر بازدیدترین ها
  • پر بحث ترین ها
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به خبر هرمزگان است و استفاده از مطالب، با ذکر منبع بلامانع است.