امروز
عکس
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها1399/09/13 - 08:43
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها
خبر هرمزگان- پس از مشاهده دومین لاشه نهنگ در سواحل کیش،‌ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، خواستار اعزام گروهی از متخصصان این سازمان برای بررسی علت این رخداد شد.
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها1399/09/13 - 08:43
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها
خبر هرمزگان- پس از مشاهده دومین لاشه نهنگ در سواحل کیش،‌ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، خواستار اعزام گروهی از متخصصان این سازمان برای بررسی علت این رخداد شد.
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها1399/09/13 - 08:43
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها
خبر هرمزگان- پس از مشاهده دومین لاشه نهنگ در سواحل کیش،‌ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، خواستار اعزام گروهی از متخصصان این سازمان برای بررسی علت این رخداد شد.
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها1399/09/13 - 08:43
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها
خبر هرمزگان- پس از مشاهده دومین لاشه نهنگ در سواحل کیش،‌ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، خواستار اعزام گروهی از متخصصان این سازمان برای بررسی علت این رخداد شد.
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها1399/09/13 - 08:43
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها
خبر هرمزگان- پس از مشاهده دومین لاشه نهنگ در سواحل کیش،‌ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، خواستار اعزام گروهی از متخصصان این سازمان برای بررسی علت این رخداد شد.
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید1399/09/12 - 08:56
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید
خبر هرمزگان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از 13 شهرستان استان هرمزگان یک شهرستان (بندرعباس) در وضعیت قرمز، شش شهرستان در وضعیت نارنجی و شش شهرستان نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید1399/09/12 - 08:56
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید
خبر هرمزگان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از 13 شهرستان استان هرمزگان یک شهرستان (بندرعباس) در وضعیت قرمز، شش شهرستان در وضعیت نارنجی و شش شهرستان نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید1399/09/12 - 08:56
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید
خبر هرمزگان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از 13 شهرستان استان هرمزگان یک شهرستان (بندرعباس) در وضعیت قرمز، شش شهرستان در وضعیت نارنجی و شش شهرستان نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید1399/09/12 - 08:56
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید
خبر هرمزگان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از 13 شهرستان استان هرمزگان یک شهرستان (بندرعباس) در وضعیت قرمز، شش شهرستان در وضعیت نارنجی و شش شهرستان نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید1399/09/12 - 08:56
بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید
خبر هرمزگان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از 13 شهرستان استان هرمزگان یک شهرستان (بندرعباس) در وضعیت قرمز، شش شهرستان در وضعیت نارنجی و شش شهرستان نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری1399/09/12 - 08:25
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری
خبر هرمزگان- پس از تخریب الونک مادر بندرعباسی توسط شهرداری وعده های زیادی توسط افراد و‌ نهادهای مختلف برای رفع مشکل مسکن این زن داده شد که روز گذشته ۲ روایت متفاوت در این باره منتشر شد.
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری1399/09/12 - 08:25
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری
خبر هرمزگان- پس از تخریب الونک مادر بندرعباسی توسط شهرداری وعده های زیادی توسط افراد و‌ نهادهای مختلف برای رفع مشکل مسکن این زن داده شد که روز گذشته ۲ روایت متفاوت در این باره منتشر شد.
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری1399/09/12 - 08:25
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری
خبر هرمزگان- پس از تخریب الونک مادر بندرعباسی توسط شهرداری وعده های زیادی توسط افراد و‌ نهادهای مختلف برای رفع مشکل مسکن این زن داده شد که روز گذشته ۲ روایت متفاوت در این باره منتشر شد.
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری1399/09/12 - 08:25
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری
خبر هرمزگان- پس از تخریب الونک مادر بندرعباسی توسط شهرداری وعده های زیادی توسط افراد و‌ نهادهای مختلف برای رفع مشکل مسکن این زن داده شد که روز گذشته ۲ روایت متفاوت در این باره منتشر شد.
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری1399/09/12 - 08:25
روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری
خبر هرمزگان- پس از تخریب الونک مادر بندرعباسی توسط شهرداری وعده های زیادی توسط افراد و‌ نهادهای مختلف برای رفع مشکل مسکن این زن داده شد که روز گذشته ۲ روایت متفاوت در این باره منتشر شد.
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان1399/09/12 - 08:22
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان
خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی استان از کشف 3 هزار و 696 تن سیمان تاریخ مصرف گذشته به ارزش 10 میلیارد ریال در استان خبرداد.
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان1399/09/12 - 08:22
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان
خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی استان از کشف 3 هزار و 696 تن سیمان تاریخ مصرف گذشته به ارزش 10 میلیارد ریال در استان خبرداد.
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان1399/09/12 - 08:22
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان
خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی استان از کشف 3 هزار و 696 تن سیمان تاریخ مصرف گذشته به ارزش 10 میلیارد ریال در استان خبرداد.
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان1399/09/12 - 08:22
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان
خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی استان از کشف 3 هزار و 696 تن سیمان تاریخ مصرف گذشته به ارزش 10 میلیارد ریال در استان خبرداد.
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان1399/09/12 - 08:22
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان
خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی استان از کشف 3 هزار و 696 تن سیمان تاریخ مصرف گذشته به ارزش 10 میلیارد ریال در استان خبرداد.
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان1399/09/12 - 08:22
فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان
خبر هرمزگان- فرمانده انتظامی استان از کشف 3 هزار و 696 تن سیمان تاریخ مصرف گذشته به ارزش 10 میلیارد ریال در استان خبرداد.
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور1399/09/10 - 18:46
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
خبر هرمزگان- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی جناب آقای محسن فخری‌زاده، بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور1399/09/10 - 18:46
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
خبر هرمزگان- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی جناب آقای محسن فخری‌زاده، بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور1399/09/10 - 18:46
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
خبر هرمزگان- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی جناب آقای محسن فخری‌زاده، بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور1399/09/10 - 18:46
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
خبر هرمزگان- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی جناب آقای محسن فخری‌زاده، بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس1399/09/10 - 18:36
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس
خبر هرمزگان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: به صورت میانگین هر شب ۸۰۰ تا ۹۰۰ برگه جریمه برای مالکان خودرو‌هایی که به ممنوعیت تردد توجه نمی‌کنند، صادر و به صورت پیامک برای آنان ارسال شده است.
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس1399/09/10 - 18:36
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس
خبر هرمزگان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: به صورت میانگین هر شب ۸۰۰ تا ۹۰۰ برگه جریمه برای مالکان خودرو‌هایی که به ممنوعیت تردد توجه نمی‌کنند، صادر و به صورت پیامک برای آنان ارسال شده است.
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس1399/09/10 - 18:36
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس
خبر هرمزگان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: به صورت میانگین هر شب ۸۰۰ تا ۹۰۰ برگه جریمه برای مالکان خودرو‌هایی که به ممنوعیت تردد توجه نمی‌کنند، صادر و به صورت پیامک برای آنان ارسال شده است.
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس1399/09/10 - 18:36
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس
خبر هرمزگان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: به صورت میانگین هر شب ۸۰۰ تا ۹۰۰ برگه جریمه برای مالکان خودرو‌هایی که به ممنوعیت تردد توجه نمی‌کنند، صادر و به صورت پیامک برای آنان ارسال شده است.
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس1399/09/10 - 18:36
جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس
خبر هرمزگان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: به صورت میانگین هر شب ۸۰۰ تا ۹۰۰ برگه جریمه برای مالکان خودرو‌هایی که به ممنوعیت تردد توجه نمی‌کنند، صادر و به صورت پیامک برای آنان ارسال شده است.
<   <<  1 2 3 4 5  ...  >>   >  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرین اخبار
پرونده ای برای مرگ نهنگ ها بندرعباس همچنان در وضعیت قرمز کرونایی/ شمار جانباختگان به 916 نفر رسید روایت های متناقض درباره تهیه مسکن بانوی بندرعباسی+ توضیحات روابط عمومی استانداری فروش سیمان های تاریخ مصرف گذشته به بتن سازی های هرمزگان پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور جریمه ۹۰۰ راننده در طرح محدودیت های کرونا در بندرعباس ادارات هرمزگان از نام «بوموسی» استفاده نکنند مدیر حاشیه ساز شهرداری پست جدید گرفت بازداشت سارقان فولاد هرمزگان/ کشف ۲۵ تن آهن آلات مسروقه علت مرگ دختر هشت ساله بندرعباسی مشخص شد/ خودکشی با کمک دوست ۱۲ ساله تعطیلی ادارات هرمزگان شامل مناطق قرمز بندرعباس است مدیرکل جدید آموزش و پرورش هرمزگان منصوب شد تجمع دانشجویان مقابل وزارت کشور در اعتراض به شهردار بندرعباس سه کلاهبردار حرفه ای در هرمزگان بازداشت شدند کرونا در هرمزگان جان سه نفر دیگر را گرفت/ شمار جان باختگان نیز به 890 نفر رسید رییس پلیس آگاهی هرمزگان: شایعات درباره مرگ دختر بچه بندرعباسی صحت ندارد تکذیب سخنان شهردار بندرعباس توسط دادستان افزایش ۴۰ تا ۷۵ درصدی قیمت بلیت شناورهای قشم و هرمز تلاش اهالی فرهنگ و‌ هنر هرمزگان برای حل مشکل مسکن یک هنرمند کرونا در هرمزگان جان چهار نفر دیگر را گرفت/ 21 بیمار با حال وخیم شهردار بندرعباس: عذر خواهی می کنم اما استعفا نه/ شورا تاکنون صحبتی درباره تخریب یا استعفا نداشته است کرونا طی یک‌ ماه در هرمزگان 61 قربانی گرفت حاشیه‌های تخریب خانه زن بندرعباسی/ فریادهای دولتی و قضایی و سکوت سنگین نمایندگان مجلس و‌ شورا محدودیت ورود و خروج برای هفت شهر هرمزگان اجرا می شود شمار فوتی های کرونا در هرمزگان به 878 نفر رسید/ 21 بیمار با حال وخیم توضیح شهرداری بندرعباس درباره تخریب خانه یک زن سرپرست خانوار پزشکان بندرعباس به مطب ها بازگشتند کرونا دوباره در هرمزگان اوج گرفت تعدادی از پزشکان بندرعباس دست از کار کشیدند+ توضیح تکمیلی افزایش مرگ و میر کرونایی در هرمزگان/ شمار فوتی ها ی کرونا در هرمزگان به 870 نفر رسید اولین پارک بندرعباس آخرین قربانی کم‌ آبی و تغییر کاربری ضرب الاجل دادگستری هرمزگان برای ترخیص برنج های گمرک قشم تهران پیشتاز پاییزه کتاب در اولین روز/ هرمزگان در پایین ترین رده جدول شمار فوتی ها ی کرونا در هرمزگان به 864 نفر رسید طراحان و مجریان پروژه کاهش مصرف الکترود گرافیتی در فولاد هرمزگان تقدیر شدند پروژه کاهش مصرف الکترود گرافیتی فولاد هرمزگان برتر بهره وری شد مشارکت فولاد هرمزگان در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد/ شمار زندانیان آزاد شده به 110 نفر رسید ملخ های صحرایی در راه هرمزگان بستری‌های کرونایی در هرمزگان رکورد زد حمله افراد ناشناس به مدیرکل حقوقی منطقه آزاد قشم/ سوء قصد ناکام ماند جهش ناگهانی بیماران کرونایی بستری در هرمزگان شهردار رودان بازداشت شد ۲ کشته و ۵ مصدوم در واژگونی خودرو در بشاگرد کاهش ساعت کاری مشاغل غیرضروری در بندرعباس کرونا در هرمزگان جان سه نفر دیگر را گرفت/ 22 نفر باحال وخیم افتتاح مرحله نخست آب‌ شیرین‌ کن بزرگ بندرعباس سگ ولگرد دانشجوی پزشکی را در محوطه بیمارستان گاز گرفت ابتلای ۴۴۲ دانش آموز و فرهنگی به کرونا در هرمزگان/ ۲۰۲ نفر باید به آمار فوتی ها اضافه کنیم ۹ هزار خودروی غیربومی از هرمزگان برگردانده شد فوتی های کرونا در هرمزگان به 846 نفر رسید/ 21 نفر باحال وخیم مشاهده آرشیو
  • پر بازدیدترین ها
  • پر بحث ترین ها
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به خبر هرمزگان است و استفاده از مطالب، با ذکر منبع بلامانع است.